VAN DE BESTUURSTAFEL

Willy Brons Nieuwe Penningmeester van de KBO Oldenzaal

In januari is onze penningmeester Gerard Visschedijk vrij plotseling overleden.
Hij heeft niet meer de kans gekregen een opvolger in te werken.
Willy Brons heeft zich beschikbaar gesteld om deze functie op zich te nemen en is inmiddels volop bezig om zich in te werken in deze verantwoordelijke functie.
Dit betekent wel dat hij zijn huidige taak als coördinator van de aktiviteitencommmissie gaat beëindigen.
Hierdoor kan hij zijn tijd als vrijwilliger voor de KBO meer zelf indelen en is er meer tijd vrij voor privé activiteiten.
E.e.a. betekent wel dat de functie van coördinator van de activiteitencommissie weer ingevuld zal moeten worden.
Belangstellenden hiervoor kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.

Willy, hartelijk dank voor al het werk dat je als coördinator van de activiteiten heb verricht en de vele vrije uren die je daar voor hebt opgeofferd.
We zijn jou zeer erkentelijk dat je de functie van penningmeester van de KBO Oldenzaal op je wilt nemen en wensen jou daarbij veel succes.

Bericht van de Penningmeester

Contributie 2018

Voor 2018 bedraagt de contributie voor de KBO-leden € 20.00 en voor de partners € 12.50 per jaar.
Als de partner volledig lid is, dan betaalt deze ook € 20,00 per jaar.
Van de leden en partners, die een machtiging hebben afgegeven, zal de contributie automatisch van hun rekening worden afgeschreven.
Wanneer dit precies is weet ik (nog) niet. Ik ga hierover in overleg met onze bank.
Het streven is dit uiterlijk in april rond te hebben.
Degene, die geen machtiging hebben afgegeven, gelieve zelf voor de betaling van de contributie te zorgen vóór 15 april 2018.
Graag met vermelding van uw KBO lidnummer.
Het rekeningnummer van de KBO Oldenzaal is NL2ORABO0169130932.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de penningmeester: Willy Brons tel 0541 - 296137