ALGEMEEN
Het beleid van de KBO Oldenzaal zal zich richten op de onderstaande punten
Ledenondersteuning zakelijkLedenondersteuning sociaalLedenondersteuning algemeen
* Huba* Pastoraal en Hospice* Fietsen
* Bulletin en Nestor* Bezoekersgroep zieke leden
   en ondersteuning (zo nu en
   dan hulp om mantelzorger
   te ontlasten)
* Bingo
* Ledenwerving en promotie* Lief en Leed* Themamiddag
* Platform Senioren Oldenzaal
   en Wet Maatschappelijke
   Ondersteuning (WMO)
* Werkgroep Identiteit* Reizen / excursies
  * Inloopcafé
WERKGROEP ACTIVITEITEN

De werkgroep activiteiten organiseert themadagen en excursie naar bezienswaardigheden
Van mei tot en met oktober wekelijks prachtige fietstochten (variërend van 20, 25, 40 km en 2 keer per jaar een tocht van 60 km)
Gedurende de winterperiode om de veertien dagen een wandeltocht (variërend van 6 tot 10 km)
Ook aan de K (katholiek) van KBO wordt de nodige aandacht besteed: de kruiswegviering in de vastentijd, het bezoek aam Kevelaer (1 november, bedevaart) en de kerstviering met daarna de gezamenlijke kerstbrunche

Ook worden er meerdere meerdaagse reizen naar het buitenland georganiseerd.
Iedere eerste vrijdag van de maand is er het “inloopcafé” voor senioren bij Lunchcafé "Down Town", Groote Markt 17.
De Werkgroep activiteiten bestaat uit de volgende leden:
Henny Helthuis, coordinator tel: 06 225 123 00mailadres: helthuis@kpnmail.nl
Lidy Heidkamp tel: 51 69 54mailadres: lheidkamp@gmail.com
Milly Horsthuis tel: 51 37 71mailadres: milly.horsthuis@caiway.net
Joop de Groot tel: 53 08 74mailadres: degrootjj@hetnet.nl
Lucie Steggink tel: 51 28 97 mailadres: bennieluciesteggink@gmail.com
Martin Stofbergen tel:06 397 525 74 mailadres: m.stofbergen@telfort.nl
BEZOEKERSGROEP

De KBO Oldenzaal kent een groep van 13 vrijwilligers die begin 2010 gestart zijn onder de naam BEZOEKERSGROEP.
Zij stellen zich ten doel iets te kunnen betekenen voor de eenzame of aan huis gebonden KBO leden in Oldenzaal
Als bezoekersgroep zijn we ons bewust dat binnen ons ledenbestand deze behoefte bestaat.

Wilt u graag door een van onze mensen bezocht worden dan kunt u bellen of mailen met,
Milly Horsthuis-Spit, mailadres: milly.horsthuis@caiway.net